Jak wytrwać w noworocznych postanowieniach?

Jak trzymać się postanowień? Boska Bijoux

Wraz z nadejściem nowego roku wielu katolików decyduje się na zrealizowanie postanowień i przemianę. To okazja do rozwoju duchowego oraz wzrastania w wierze, ale też czas podejmowania kolejnych wyzwań, a także działań mających poprawić komfort życia. Czasami wytrwanie w nich okazuje się niemałą próbą. Dlatego jeszcze przed wdrażaniem planów należy zdefiniować, jaki cel ma zostać osiągnięty. Ważne, aby był on były realny i nie wiązał się ze zbyt wieloma wyrzeczeniami, którym nie podołamy.

Jak wytrwać w postanowieniach – proste wskazówki

W realizacji planów wielu katolikom pomaga regularna modlitwa oraz częste uczestnictwo w praktykach religijnych. Należy pamiętać, aby postanowienie noworoczne nie stało się celem samym w sobie, ale znaczenie miała także sama droga do sukcesu.

Podczas pojawienia się przeszkód, pomocna okazuje się nie tylko modlitwa o wytrwałość w postanowieniach, lecz również wsparcie bliskich. Będą oni służyli radą, jak również wyciągną ku nam dłoń, gdy napotkamy jakiekolwiek trudności. Ponadto nigdy nie powinno się porównywać się z innymi osobami. Trzeba pamiętać, że każdy ma inną sytuację życiową i okoliczności realizacji swoich dążeń.

Jeśli chodzi o postanowienia noworoczne, katolik może brać czynny udział w licznych inicjatywach organizowanych przez duszpasterzy oraz wspólnoty. Warto sprawdzić w swoim mieście, czy działają takie grupy. Do najbardziej znanych ruchów katolickich w Polsce należą m.in.: Odnowa w Duchu Świętym, Żywy Różaniec, Ruch Czystych Serc, Domownicy Boga, Rycerstwo Niepokalanej, a także wspólnoty przeznaczone wyłącznie dla mężczyzn, np. Lew Judy oraz Wojownicy Maryi.

Niektórych katolików wesprze regularna lektura duchowa, a także uczestnictwo w rekolekcjach. Część osób decyduje się wyjechać na kilka dni na spotkania charyzmatyczne lub odsłuchiwać konferencji kaznodziei w internecie. Takie spotkania przyczyniają się  do pogłębienia wiary i większego wzrostu w wierze. Niezwykłe wsparcie daje również modlitwa różańcowa o wytrwałości w niej decyduje przede wszystkim systematyczność. Można odmawiać różaniec samodzielnie, z rodziną lub na spotkaniach grup modlitewnych.

Szukając motywacji do regularnego odmawiania regularnej modlitwy, warto zaopatrzyć się w bransoletki chrześcijańskie z cytatami z Pisma Świętego lub krótkimi modlitwami. Opaski zakładane codziennie na nadgarstku będą przypominały o podjętych nowych wyzwaniach.

Adoracja Najświętszego Sakramentu – pomocną modlitwą o wytrwałość w postanowieniach

Wiele osób zastanawia się, jaką modlitwę wybrać, aby przezwyciężyć napotykane trudności w realizacji postanowień. Bez względu na to, czy są to działania dotyczące rzeczy przyziemnych, czy sfery duchowej, wiążą się one z zaangażowaniem i określonymi wyrzeczeniami. Dlatego modlitwa o wytrwałość w postanowieniach powinna być odmawiana od serca. Tylko wówczas przynosi ona ukojenie i stanowi balsam dla duszy.

Każdego dnia warto znaleźć kilka minut na rozmowę z Panem w skupieniu. Jedną z najskuteczniejszych modlitw stanowi modlitwa kontemplacyjna w ciszy przed Najświętszym Sakramentem. Można udać się do kaplicy adoracji i po prostu pobyć sam na sam z Bogiem Wszechmogącym. Sposoby pomagające wytrwać w postanowieniach noworocznych katolikom powinny zostać dobrane zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami osoby podejmującej wyzwanie.